Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse  
-> Forsiden
-> Orientering til søkere
-> Søknadsskjema
-> Om stiftelsen
-> Styret
-> Stiftelsens vedtekter
-> Tidligere mottagere
-> Legatsiden.no

Søknadsfrist 15, mars 2024

Søknadsbeløp: NOK 120.000,-

Søknaden sendes:
Marianne Lund Steen, Åsstubben 60, 0381 Oslo, epost: mlundsteen4@hotmail.com

Søknadskjema og vitnemål/attester (fra lærere og eventuelle arbeidsgivere) må sendes Stiftelsen pr. post i to eksemplarer, eller pr. epost til mlundsteen4@hotmail.com.
Søkere må levere maskinskrevet søknad.