Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse  
-> Forsiden
-> Orientering til søkere
-> Søknadsskjema
-> Om stiftelsen
-> Styret
-> Stiftelsens vedtekter
-> Tidligere mottagere
-> Legatsiden.no


Les Eldbjørg Gui Standals bidrag til boken "Drømmen, livet og foretaket", på Abstrakt Forlag:
"Gode råd er ikke dyre"

Trenger du råd og veiledning til start, drift eller videreutvikling av egen bedrift anbefaler vi å gå til www.innovasjonnorge.no.

 

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv.

Midler kan utdeles til forening/institusjon i Oslo og til kvinner hjemmehørende i Oslo som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer.

Formål som Stiftelsen kan tilgodese er blant annet å yte økonomisk bistand til:

  1. kvinner som ønsker å etablere eller drive egen næringsvirksomhet
  2. kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning
  3. foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo.

Det deles årlig ut stipend med inntil kr 120.000, som fordeles på en eller flere søkere.

Søknadsfrist 15. mars 2024

   
     
 
design:
Metallic Avocado